Hodina dejepisu

Nie ste prihlásený, alebo nemáte predplatený prístup, alebo Vaša platba ešte nebola potvrdená.
Pokúste sa po chvíli obnoviť stránku.

Hodina dejepisu

57 min., 2013

Réžia: Dušan Trančík

Produkcia: Filmpark production, s.r.o. a RTVS

Producenti: Peter Neveďal, Marek Mackovič

Scenár: Dušan Trančík

Kamera: Denisa Buranová

Strih: Zuzana Cséplő

Námet: Dušan Trančík

Zvuk: Robert Barčák, Ľubomír Kopecký

Hudba: Marek Šurin

Ako vyzerá hodina dejepisu na slovenských školách a ako na maďarských školách?
Čo si o téme Trianonu myslia mladí ľudia ?

Dokumentárny film „Hodina dejepisu“ sa pokúša osvetliť zložitosť a perspektívu Maďarsko – slovenských vzťahov, odmýtizovať nepodložené predstavy a názory, slúžiace len na sfanatizovanie voličov či už v Maďarsku, alebo u nás.
Téma „Trianonu“ sa odvíja ako kontrapunkt dvoch výkladov. Maďarského a Česko-slovenského. Stoja proti sebe a ovplyvňujú mladú generáciu, ich vlastenecké predstavy i susedské spolunažívanie. Stretávame hlasy tých, čo majú vyhranený názor.

Ako vyzerá hodina dejepisu na slovenských školách a ako na maďarských školách? Čo si o téme Trianonu myslia mladí ľudia a ako ju vnímajú ?

Maďarský dejepis hovorí o práve na hranice, ktoré boli vytýčené pred viac než tisíc rokmi /roku 896/. Maďari „preliali krv pri obrane kresťanských hodnôt pred inváziou Mongolov a Turkov…" Český a slovenský dejepis naopak dokladá, že to bol práve cisár Ferdinand I., ktorý z pokladnice bohatého Českého kráľovstva financoval stavbu uhorských pohraničných pevností proti Osmanom. Navyše tkz. Ríša sv. Štefana bola od polovice XIX. Storočia nestabilná, mnohé jej regióny žiadali politickú a kultúrnu samostatnosť (Chorvátsko, Slavónia, Vojvodina, Sedmihradsko, Banát) a ani revolúcia v rokoch 1848-49, ani neskoršie Rakúsko – uhorské vyrovnanie v roku 1867 nepotvrdilo, že by sa Maďari boli ochotní deliť s ostatnými národmi Uhorska o slobodu.

Link CSFD: http://www.csfd.cz/film/337136-hodina-dejepisu/


SMS platba pre SR   SMS platba pre ČR
1 film/24 hodín 48 hodín 1 film/24 hodín 48 hodín
1 € 2 € 30 CZK 60 CZK
Objednať Objednať Objednať Objednať

Kliknutím na Objednať súhlasím so začatím poskytovania elektronického obsahu Kinocola pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Udelením takéhoto súhlasu strácam právo na odstúpenie od zmluvy.


Podobné filmy


Kontaktujte nás

Partneri

FilmPark

Audiovizualny fond